Polityka prywatności

Pianina.pl Henryk Kuźnik przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Pianina.pl Henryk Kuźnik nie gromadzi i nie udostępnia danych Klientów. Dobrowolnie podane dane służą wyłącznie sporządzeniu dowodu zakupu po czym są trwale usuwane. Dla klientów, którzy chcą zachować szczególną prywatność Pianina.pl Henryk Kuźnik sugeruje osobistą wizytę w Salonie stacjonarnym i dokonanie procesu zakupu bez użycia środków komunikacji elektronicznej.